KHÓA HỌC 21 NGÀY THỬ THÁCH THÔI MIÊN KHÁCH HÀNG BẰNG NGÔN TỪ QUA MẠNG XÃ HỘI

Bài 01:
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ BẠN CÓ Ý TƯỞNG ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK
Chơi Video
Bài 02:
HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ BẠN CÓ Ý TƯỞNG ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK
Chơi Video

Bài 03:
HƯỚNG DẪN CÁCH KỂ CHUYỆN BÁN HÀNG CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG BHNT

Chơi Video

Bạn có muốn mở khóa những bài tiếp Theo?

CƠ HỘI CUỐI CÙNG TỪ NGÀY 17/9 - 23/9

Cùng với Hàng Loạt Bonus

Scroll to Top
 

THÔNG BÁO:
đây là khóa cuối cùng ưu đãi 799k và được hỗ trợ 1-1!

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Từ 1/10/2020, KHÓA HỌC sẽ nâng CẤP VÀ NÂNG giá khóa học, ĐÓNG ƯU ĐÃI hỗ trợ 1-1.