TÓM TẮT NỘI DUNG VIDEO BÀI HỌC

Phần 1. nhắc lại kiến thức

Phần này nhắc lại một số kiến thức quan trọng về nguyên nhân thất bại, mục đích và phương pháp tìm ra ý tưởng.

Phần 2. Thấu hiểu khách hàng hơn chính khách hàng.

Phần này nói về một bộ câu hỏi - đáp để làm cơ sở và cách để bạn có thể hiểu rõ những điều ẩn sâu bên trong tiềm thức khách hàng sẽ được nói ở phần này.

Phần 3. Có Ý tưởng NGAY LẬP TỨC.

Phần này giới thiệu về một công cụ miễn phí đỉnh cao sẽ đưa cho bạn hàng ngàn ý tưởng ngay lập tức chỉ với một vài bước cơ bản.

Nếu dành ra 21 ngày để biến trang cá nhân Facebook của bạn thành nam châm thu hút khách hàng BHNT, bạn có muốn tham gia không?

Scroll to Top