VIDEO 01: hƯỚNG DẪN CỤ THỂ TỪNG BƯỚC MỘT KHI VIẾT NỘI DUNG VÀ CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

(Video này Hà có chỉnh sửa và trích từ video đào tạo chuyên sâu một buổi trong khóa học content học phí cao anh chị hãy cố gắng xem hết nhé)

Chơi Video

VIDEO 02 : HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ BẠN CÓ Ý TƯỞNG ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK

ZOOM ĐÀO TẠO (Dự kiến 9/12) HƯỚNG DẪN CÁCH KỂ CHUYỆN BÁN HÀNG CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG BHNT

VIDEO 02 (Sắp ra mắt 26/6): HƯỚNG DẪN CÁCH KỂ CHUYỆN BÁN HÀNG CHINH PHỤC KHÁCH HÀNG BHNT

VIDEO 03 (Sắp ra mắt 28/6) HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ BẠN CÓ Ý TƯỞNG ĐĂNG BÀI TRÊN FACEBOOK

Nếu có một thử thách giúp bạn thành thạo khả năng viết khơi gợi BHNT và biến trang cá nhân thành thỏi nam châm thu hút khách hàng, bạn sẽ tham gia chứ?

Scroll to Top