Ngày 1: Sức Mạnh Tiêu Đề(HT)

[Bài Tập 21 DAYS] Sức Mạnh Tiêu Đề Và Bài Tập Thực Hành Buổi 1

Trong video buổi này, Hà sẽ giúp học viên hiểu:

  • Sức mạnh và tầm quan trọng của tiêu đề
  • Kỹ năng viết tiêu đề thu hút
  • Ví dụ chi tiết về các mẫu tiêu đề
  • Khi viết tiêu đề cần phải lưu ý điều gì để thực sự thu hút khách hàng tiềm năng

Đề bài: Liệt kê 10 tiêu đề thu hút liên quan đến bảo hiểm nhân thọ mà bạn nghĩ khách hàng thực sự quan tâm

Tài liệu tham khảo: https://bom.to/D5HiJh

Cách thức trả lời: Liệt kê 10 tiêu đề trên group 21 ngày thôi miên khách hàng bằng ngôn từ 

Scroll to Top