Ngày 3: Hình Ảnh Ẩn Dụ Về BHNT

12 HÌNH ẢNH ẨN DỤ KHƠI GỢI NHU CẦU BHNT 

Trong video này, bạn sẽ học được:

– Cách tư duy liên tưởng hình ảnh để nói về BHNT dễ dàng nhất

– Ví dụ chi tiết cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ để viết bài 

– Thực hành viết bài từ một hình ảnh ẩn dụ cụ thể với BHNT

 Thử thách 21 ngày viết khơi gợi về BHNT là cách tốt nhất để bạn thực sự học cách viết khơi gợi bài bản mà không ở đâu hướng dẫn bạn. Cũng giống như việc được đào tạo nói chuyện trực tiếp với khách hàng, học cách viết khơi gợi cũng là cách khiến bạn thiết lập cuộc hẹn với khách hàng đơn giản trên online ! 

Scroll to Top