Trạng thái
Chưa tham gia
Học phí
Khóa chuyên sâu
Bắt đầu ngay

Khóa học dành cho người muốn học làm website cơ bản, giúp học viên hiểu được cấu trúc website và hiểu các chức năng trong bảng điều khiển, khóa học cơ bản nên bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành cơ bản.

Sau khi học có thể tự xây dựng cho cá nhân website riêng hoặc website giới thiệu công ty cơ bản.

Xem thêm tại đây.

Scroll to Top