tải xuống miễn phí

100

Ý TƯỞNG MARKETING VÀ BÁN HÀNG DÀNH CHO BHNT

Khi bạn nắm trong tay một loạt ý tưởng...

Công việc marketing và bán hàng luôn đòi hỏi những sự phát triển mới. Có những điều hay cần được truyền đạt đúng hướng và đưa tới khách hàng theo cách hợp lý. Nếu bạn là người dồi dào ý tưởng, chúc mừng bạn. Nhưng ra sao nếu bạn bí ý tưởng nhỉ?

Rào cản trong việc cạn kiệt ý tưởng hay bí ý tưởng, hoặc không thể truyền đạt đúng ý tưởng của mình quả thực nan giải với rất nhiều tư vấn viên. Các tư vấn viên của mảng BHNT cũng không phải ngoại lệ.

Vậy sẽ ra sao, nếu bạn có được một cuốn sách đầy những ý tưởng cho ngành BHNT được dựng sẵn, lý thú, mới mẻ và chỉ chờ bạn áp dụng?

Chần chừ gì nữa! Tải ngay cuốn sách

"100 Ý TƯỞNG marketing và bán hàng trong BHNT"

Hãy bắt đầu những ý tưởng mới ngay hôm nay

 
Scroll to Top