khám phá ngay những công cụ giúp bạn tư vấn thành công

#504 lượt đang học

1

KHÁCH HÀNG VIP CỦA TIẾP THỊ THU HÚT

Scroll to Top

Cuốn sách Không Thể Thiếu Với Tư Vấn Viên giúp bạn biết cách sử dụng internet xây dựng tự động chuỗi khách hàng tiềm năng

199.000đ

5/5
Kiến thức thực tiễn
Truy cập vĩnh viễn
Hỗ trợ nhanh nhất
Học trên web

Có thể trên thị trường có rất nhiều cuốn sách giúp bạn bán hàng chuyên nghiệp, từ cách giao tiếp, thuyết phục và chào hàng, chốt sale, xử lý từ chối…

Cuốn sách đặc biệt “TIẾP THỊ THU HÚT” là cuốn sách dành riêng cho tư vấn viên muốn thu hút được danh sách khách hàng chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp.

366 Nội Dung Viết Sẵn Cho Từng Ngày

730.000đ

5/5
Kiến thức thực tiễn
Truy cập vĩnh viễn
Hỗ trợ nhanh nhất
Học trên web

Có thể trên thị trường có rất nhiều cuốn sách giúp bạn bán hàng chuyên nghiệp, từ cách giao tiếp, thuyết phục và chào hàng, chốt sale, xử lý từ chối…

Cuốn sách đặc biệt “TIẾP THỊ THU HÚT” là cuốn sách dành riêng cho tư vấn viên muốn thu hút được danh sách khách hàng chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp.

Lột Xác Trang Cá Nhân Cùng 21 Ngày Thôi Miên Bằng Ngôn Từ

799.000đ

5/5
Kiến thức thực tiễn
Truy cập vĩnh viễn
Hỗ trợ nhanh nhất
Học trên web

Có thể trên thị trường có rất nhiều cuốn sách giúp bạn bán hàng chuyên nghiệp, từ cách giao tiếp, thuyết phục và chào hàng, chốt sale, xử lý từ chối…

Cuốn sách đặc biệt “TIẾP THỊ THU HÚT” là cuốn sách dành riêng cho tư vấn viên muốn thu hút được danh sách khách hàng chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp.

Xây Dựng Hệ Thống Thu Hút, Chăm Sóc Khách Hàng Hoàn Toàn Tự Động Trên Facebook Messenger

3.490.000đ

5/5
Kiến thức thực tiễn
Truy cập vĩnh viễn
Hỗ trợ nhanh nhất
Học trên web

Có thể trên thị trường có rất nhiều cuốn sách giúp bạn bán hàng chuyên nghiệp, từ cách giao tiếp, thuyết phục và chào hàng, chốt sale, xử lý từ chối…

Cuốn sách đặc biệt “TIẾP THỊ THU HÚT” là cuốn sách dành riêng cho tư vấn viên muốn thu hút được danh sách khách hàng chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp.

Dịch vụ thiết kế website cá nhân và phễu bán hàng

4.500.000đ

5/5
Kiến thức thực tiễn
Truy cập vĩnh viễn
Hỗ trợ nhanh nhất
Học trên web

Có thể trên thị trường có rất nhiều cuốn sách giúp bạn bán hàng chuyên nghiệp, từ cách giao tiếp, thuyết phục và chào hàng, chốt sale, xử lý từ chối…

Cuốn sách đặc biệt “TIẾP THỊ THU HÚT” là cuốn sách dành riêng cho tư vấn viên muốn thu hút được danh sách khách hàng chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp.

Nắm trọn các công cụ thu hút khách hàng, xây dựng cộng đồng và thương hiệu của bạn

15.990.000đ

5/5
Kiến thức thực tiễn
Truy cập vĩnh viễn
Hỗ trợ nhanh nhất
Học trên web

Có thể trên thị trường có rất nhiều cuốn sách giúp bạn bán hàng chuyên nghiệp, từ cách giao tiếp, thuyết phục và chào hàng, chốt sale, xử lý từ chối…

Cuốn sách đặc biệt “TIẾP THỊ THU HÚT” là cuốn sách dành riêng cho tư vấn viên muốn thu hút được danh sách khách hàng chất lượng và phù hợp với doanh nghiệp cũng như sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp.