Chỉ có 100 suất đăng ký miễn phí, hãy chắc chắn rằng mình có thể tham dự được khi đăng ký, nếu không hãy nhường cơ hội này cho người khác!

Đăng ký tham dự sự kiện "Xây dựng hệ thống bảo hiểm online 2021"

 

 

Đăng ký tham dự sự kiện "Xây dựng hệ thống bảo hiểm online 2021"

 

 

tương lai ngành bảo hiểm - thành công xây dựng hệ thống tư vấn online

tương lai ngành bảo hiểm - thành công xây dựng hệ thống tư vấn online

Thông tin sự kiện

nội dung đào tạo

Bí mật 1

5 sai lầm khiến bạn không thể mở rộng tệp khách hàng trên nền tảng online

bí mật 2

Công thức online để thu hút khách hàng trong vòng 30-60 ngày trên internet 

bí mật 3

Cách xây dựng thương hiệu cá nhân. Xây dựng câu chuyện cá nhân bạn để thu hút khách hàng hoàn toàn trên internet. 

HÀNG TRĂM TƯ VẤN VIÊN KHÁC NÓI GÌ VỀ CÁC BÀI GIẢNG CỦA VI HẢI HÀ?

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT NÀY?

Nắm vững kiến thức nền tảng xây dựng công việc tư vấn BHNT trên Online

Hiểu được cách xây dựng thương hiệu cá nhân đúng trên online

Nắm bắt xu hướng bảo hiểm trong tương lai và bứt phá doanh thu với 3 tháng cuối năm với công thúc thu hút hàng trăm KHTN

Học cách lan toả giá trị nhân văn của BHNT ra khắp cộng đồng

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT NÀY?

Nắm vững kiến thức nền tảng xây dựng công việc tư vấn BHNT trên Online​

Hiểu được cách xây dựng thương hiệu cá nhân đúng trên online

Nắm bắt xu hướng bảo hiểm trong tương lai và bứt phá doanh thu với 3 tháng cuối năm với công thúc thu hút hàng trăm KHTN

Học cách lan toả giá trị nhân văn của BHNT ra khắp cộng đồng

VI HẢI HÀ

CEO & Founder Tiếp Thị Thu Hút
5/5
  • Chuyên gia marketing hàng đầu về lĩnh vực tư vấn bảo hiểm nhân thọ online 
  • Sở hữu cộng đồng 10.000 tư vấn viên BHNT sau 8 tháng
  • Từng thu hút được 1000 khách hàng tiềm năng chỉ sau 2 tháng nhờ việc xây dựng hệ thống thu hút và truyền cảm hứng trên Facebook 

VI HẢI HÀ

CEO & Founder Tiếp Thị Thu Hút
5/5
  • Chuyên gia marketing hàng đầu về lĩnh vực tư vấn bảo hiểm nhân thọ online 
  • Sở hữu cộng đồng 10.000 tư vấn viên BHNT sau 8 tháng
  • Từng thu hút được 1000 khách hàng tiềm năng chỉ sau 2 tháng nhờ việc xây dựng hệ thống thu hút và truyền cảm hứng trên Facebook 
Loading...

Đang Xử Lý Đơn Hàng...

Please wait while we process your payment...

Please wait while we redirect you...

Scroll to Top