Multi Level Marketing (MLM) nghĩa là gì?

Tiếp thị nhiều tầng (MultiLevel Marketing – MLM) chiếm một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện đại: đó là một trong những phương pháp …

Multi Level Marketing (MLM) nghĩa là gì? Xem bài viết »