Bạn chỉ có 86400 giây mỗi ngày để sống. Bạn đã sử dụng nó như thế nào?

​ Sử dụng thời gian để tạo ra doanh nghiệp cho chính mình? Tại sao không? Bạn đã biết thời gian quý giá cần được trân trọng, vậy tại sao …

Bạn chỉ có 86400 giây mỗi ngày để sống. Bạn đã sử dụng nó như thế nào? Xem bài viết »